skip to Main Content

Ennen remonttia

Julkisivun pinnoitus oli tehty rakennusvaiheessa virheellisesti. Se oli myös likaantunut ja kerännyt orgaanista kasvustoa.

Remontti

Vanha julkisivun pinta pestiin ja poistettiin.
Uusi pinta pohjustettiin ja siihen levitettiin verkoituslaastia.
Julkisivu rapattiin hiertopinnoitteella.

Remontin jälkeen

Talo sai julkisivun uudistamisella upean, arvokkaan ulkonäon.

Lue lisää

Back To Top